Inbjudan till handledarutbildning i Fotbollens Spela, Lek och Lär

Här kommer inbjudan till handledarutbildning i Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL) som riktar sig till föreningspersoner som vill utbilda förtroendevalda, ledare och/eller föräldrar i föreningen. FSLL beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för och syftet är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå.

Handledarutbildningen genomförs i samarbete med RF SISU och utgår från följande fem riktlinjer i FSLL: Fotboll för alla, Barns och ungdomars villkor, Fokus på glädje, ansträngning och lärande, Hållbart idrottande och Fair Play. Riktlinjerna ligger till grund för allt utbildningsmaterial från Svenska Fotbollförbundet, men för att de ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver även ledare, föräldrar och andra som har inflytande på barn och ungdomar känna till dem. Deltagarna kommer få med sig ett färdigt material att kunna använda vid utbildning av förtroendevalda, ledare och föräldrar samt tips och idéer på hur föreningen kan arbeta långsiktigt med FSLL.

Datum och tid
26 maj och 2 juni kl. 18.00-20.00 (deltagarna anmäler sig till ett av utbildningstillfällena).

Plats
Digitalt via Teams.

Kostnad
Handledarutbildningen är kostnadsfri.

Anmälan
Föreningen anmäler deltagare i FOGIS senast två dagar innan aktuellt utbildningstillfälle. Utbildningslänk skickas ut dagen till anmälda deltagare dagen innan aktuellt utbildningstillfälle.

Inför utbildningen
Deltagarna registrerar sig gratis på Fotbollsportalen för att komma åt materialet kring Fotbollens Spela, Lek och Lär på följande länk: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/tranarutbildning/fsll/

Inbjudan i PDF: BFF - Handledarutbildning Fotbollens Spela, Lek och Lär, inbjudan