Skärpta regionala råd i Blekinge

Region Blekinge och smittskyddsläkare Bengt Wittesjö har beslutat att införa skärpta regionala råd för att minska risken för smittspridning i länet. De nya råden börjar gälla den 19 april.

Det sker en oroväckande ökning av antalet fall av covid-19 i Blekinge. Smittspridning har konstaterats i ett flertal miljöer, bland annat i hem, på arbetsplatser och skolor, men även i anslutning till olika privata sammankomster samt i tränings- och idrottssammanhang.

- Det är uppenbart att följsamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer har försämrats. Belastningen på hälso- och sjukvården har ökat och allt mer resurser måste läggas på smittspårning, säger Bengt Wittesjö.

Därför har Region Blekinge och smittskyddsläkaren beslutat att införa regionala skärpta råd för att minska risken för smittspridning av covid-19 i Blekinge. Samråd har skett med Länsstyrelsen Blekinge och länets alla fem kommuner.

De skärpta regionala råden gäller till och med den 2 maj 2021, men kan förlängas vid behov. Syftet med de skärpta råden är att bromsa smittspridning, skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och minska risken för stor belastning inom hälso- och sjukvården.

De skärpta regionala råden hittar du i sin helhet på Region Blekinges hemsida

Har du frågor om ovan beslut ber vi dig kontakta Region Blekinges smittskyddsenhet: