Skolfotboll

Svenska Fotbollförbundet, specialdistriktsförbundet och föreningarna verkar för att Skolfotboll ska leda unga fotbollsspelare framåt i deras utveckling, dels som fotbollsspelare, men också som människa.

Utbildningen ska stimulera till ett livslångt intresse för fotboll som spelare, ledare eller tränare, men framförallt att ungdomar får uppleva och älska fotboll så länge som möjligt.

Skolfotboll ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet, där huvuddelen av fotbollsutövandet bedrivs.

Inför 2017/2018 kommer vi att presentera ett nytt upplägg för "Skolfotboll".

Fotboll i grundskolan
Vi kommer att presentera de reviderade certifieringskriterna för åk 7-9 samt ett nytt koncept för åk 1-9, "Fotboll för alla". Läs mer under fliken "Fotboll i gundskolan".

Fotboll i gymnasiet
Vi kommer att erbjuda även våra LIU-fotbollgymnasier en möjlighet att certifiera sig samt ta fram en studieplan för LIU-fotboll. Läs mer under fliken "Fotboll i gymnasiet".

Futsal i grundskolan och gymnasiet
Vi kommer framöver även presentera vårt upplägg för futsal, både inom grunskolan men framför allt inom gymnasiet där vi kommer att erbjuda NIU-futsal. Kontakta nedan personer om du har frågor eller funderingar.


Kontaktperson på Blekinge Fotbollförbund
Jens Gustavsson, jens.gustavsson31@gmail.com

Kontaktperson på Svenska Fotbollförbundet
Mika Sankala, mika.sankala@svenskfotboll.se