Futsal

2016 togs beslut om att inför futsal hösten 2017 och en arbetsgrupp med representanter från våra tre kommittéer samt kanslipersonal tillsattes. Syftet med arbetsgruppen var att underlätta införandet av Futsal genom att aktivt arbeta med bland annat regelutformning, domarutbildning, registrering av spelare och information mm.

Under fliken "Tävling" i menyn till vänster på hemsidan hittar du tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser och fföreskrifter för Futsal i Blekinge.

Mer information om Futsal hittar du på SVFF:s sida genom att klicka här...